BULUŞ BİLDİRİM FORMU

“ÖNEMLİ! Bu sistem üzerinden oluşturacağınız Buluş Bildirim Formunu (BBF) tamamladığınızda, oluşturulacak PDF’in çıktısını alıp buluşçuların isimlerinin karşılarını imzalamalarını müteakip, ETTO fikri haklar birimine teslim edilmesiyle buluş bildirimi tamamlanmış olacaktır. Aksi halde buluş bildiriminde bulunulmamış sayılacaktır.”

Patent veya Faydalı Model Belgelerinin bir kurumun/kişinin en önemli değerleri arasında olduğunu unutmayın.

Patent veri tabanı araştırmaları doldurduğunuz bu BBF formundaki bilgiler ışığında gerçekleştirileceği için soruları mümkün olduğunca eksiksiz, açık ve net olarak cevaplamaya çalışın.

Patent veya faydalı model koruma başvurusu yapılmasına karar verilmesi durumunda hazırlanacak tarifname yine bu BBF deki bilgiler ışığında yazılacak olup müracaat ile elde edeceğiniz hukuksal hakların genişliği verdiğiniz bilgilere bağlıdır.

Başvuru yapıldıktan sonra buluşun anlatıldığı tarifname üzerine bir ekleme yapma imkanı bulunmamaktadır. Patent veya Faydalı Model prosedürü tamamen kağıt üzerinde devam eden bir süreçtir. Bu yüzden tüm bilgileri eksiksiz ve detaylı şekilde sağlamanız büyük önem arz etmektedir.

Yazılan tarifname buluşu rahatlıkla ilgili bir kişinin uygulamaya koyabileceği kadar açık ve net olmalıdır. Saklanan veya açıklanmayan bilgi korunmayan bilgidir.

Formda sorulan tüm soruların ayrıntılı bir biçimde açıklanması, buluşun patent verilebilir bir buluş olup olmadığı konusunun daha doğru yorumlanmasına yardımcı olacaktır.

BBF formunun hazırlanması sırasında herhangi bir sorunuz olursa ETTO - Erciyes Teknoloji Transfer Ofisi, Fikri Haklar Biriminden her zaman yardım isteyebilirsiniz.

Buluş üzerinde hak sahipliği ve tüm işlemleri yürütme yetkisinin başvuru sahibinde olduğu unutulmamalıdır.

10 Ocak 2017 de Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 22.12.2016 tarih ve 6769 sayılı “Sınai Mülkiyet Kanunu” gereğince Yükseköğretim Kurumlarında çalışanlara ve öğrenim görenlere ait buluşların başvuru hakkı, bağlı oldukları kurumlara ait olacaktır. Ancak bağlı olunan kurumun feragat etmesi halinde serbest başvuru yapılabilecektir.Adınız Soyadınız

Eposta Adresiniz

Telefon Numaranız